خداباوری

خدا در معنویت های جدید

آیا همه معنویت های جدید خدا را مانند هم قبول دارند؟

یکی از معیارهای مهم در فهم معنویت واقعی، خدامحوری در آیین‏های عرفانی است که از آن به "نصابِ توحید" یاد می‏شود.
توضیح این‏که کم‌تر آیینی یافت می‏شود که به سوی معنویت و عرفان دعوت نماید، ولی خدا را در آموزه‏های خود مطرح نکند. بسیاری از معنویت‏های جدید به‌صورت پررنگی دم از خدا زده‏اند و مخاطب خداخواه و خداجو را با همین شعار صید می‏کنند. کسانی که قصد دارند حضور خداوند و ارتباط با آن ذات مقدس را عمیق‏تر درک نمایند به این شعار اکتفا می‏کنند و این ادعا را دلیل بر خدامحوری آن مکتب پنداشته، خوش‏بینانه همۀ گفته‏ها را با همین معیار می‌سنجند؛ در نتیجه به‌سرعت تعلیمات دیگر را می‏پذیرند.

کتاب قدرت دعا

کتاب قدرت دعا اثر خانم کاترین پاندر را تأیید می‏کنید؟ دعا در این کتاب چه مفهومی دارد؟

قدرت دعا از کتاب‏های مشهور خانم کاترین پاندر است. عموماً کسانی که خواهان ارتباط روحی عمیق‏تری با کردگار هستی و آفرینندۀ مهربانند این کتاب را مطالعه می‌کنند.

خدا در عرفان یهود

خدا در عرفان یهود آیا همان خدایی است که در کتاب مقدس آمده؟ بعضی می ‏گویند خدای کابالیست ‏ها خدای دیگری است.

از جمله مباحث مبنایی در باب عرفان‏ها، برداشت آن‏ها از مبدأ هستی است و به دنبال آن، بحث از نسبتی است که آدمیان با این مبدأ پیدا می‏کنند.

ریکی

ریکی آیا صرفا روش درمانی است یا راهی برای خداشناسی؟

در این باره ادعا می شود:
"عليرغم آنچه که تاکنون ريکي به عنوان يک روش درماني معرفي شده است، ريکي راهي براي زندگي ، خودشناسي، خودسازي و هدفمند کردن زندگي است.کاربا 5 اصل ريکي و شناخت مفهوم آنها درهاي سعادت را به روي هر فرد مي گشايد.

هيچ از خودتان سؤال کرده ايد که چرا عصباني مي شويد؟
چرا نگران هستيد؟
آيا واقعا" صادق هستيد عليرغم آنچه اظهار مي داريد؟
تا چه اندازه با خودتان صادقيد؟ چقدر براي خودتان ارزش واحترام قايل هستيد؟
چقدربا خودتان مهربان هستيد؟
آيا واقعا" باديگران مهربانيد؟
آيا واقعا" شکرگزاريد؟
آيا به تمام داده ها و نداده هاي خداوند اشراف داريد؟

مراقبه از منظر اشو

در آموزه‌های معنوی اشو، بر مراقبه زیاد تاکید شده است. منظور وی از مراقبه چه نوع مراقبه‌ای می‌باشد و آیا همان مراقبه‌ای است که در عرفان اسلامی بر آن تاکید شده است؟

سکوت عميق (هدف مراقبه در مکتب اشو)، جايگزين عبادت¬هايي مي¬شود که با لفظ و کلام آميخته¬اند. در عرفان اشو، تنها عبادت سکوت است و بس: «کلمات براي ايجاد ارتباط بين مردم خلق شده¬اند. خداوند يک انسان نيست که [با کلام] با او ارتباط برقرار کنيد. در آن جا اصلاً و ابداً به کلام نيازي نيست. تنها سکوت عميق لازم است».
وي معتقد است که مراقبه (تخليه کامل ذهن نه تمرکز) کليد دريافت حقيقت است و همه روشن دلان تاريخ از همين مسير به مقصد رسيدند: «مسيح، کريشنا، بودا، محمد و زرتشت همه به يک جا رسيدند؛ اما از درهاي متفاوت. وقتي داخل شدند ناگهان دريافتند که همه درها درست بوده است».