شيطان‌پرستي و شيطان‌گرايي (1) - تاریخچه و تقسیمات

شیطان پرستی و شیطان گرایی چگونه و از کی شروع شده؟

Sheitan01.jpg
به طور کلّي مي‏توان تاريخچة شيطان‏گرايي را در 4دوره تاريخي دسته‌بندي نمود:
1. دوران بَدَوي که شامل دوران باستان و تمدّن‏هاي باستاني مي‏شود.
2. دوران قرون وسطي که مربوط به قرون چهارم تا پانزدهم ميلادي مي‏شود.
3. دوران مدرن که مشتمل بر قرون شانزدهم تا نوزدهم ميلادي مي‏گردد.
4. دوران معاصر شامل قرن‏هاي بيستم و بيست و يکم ميلادي.

گرايش جوانان به معنويت‏هاي جديد

چرا جوانان به جریان ها و عرفان های نوپدید رو می آورند؟

Erffan02.jpg
به اين اسامي دقت کنيد: گفتگوي با خدا، عرفان داروي دردهاي بي‌درمان، معنويت رسالت نهايي شما، عرفان جديد، جريان هدايت الهي، انسان و معرفت، معنويت، خود مقدس شما و ...
عناوين بالا همه اسامي بخشي از چند صد کتابي است که در چند سال اخير به زبان فارسي ترجمه شده است. از عناوين پيداست که همه اين جريانات خود را به عنوان راه کسب رضايت خدا و طريق کشف حقيقت به مخاطب معرفي مي‏کنند. عرفان‏هاي جديد هيچ کدام خود را دشمن خدا و مخالفِ شهود معرفي نمي‏کنند، بلکه اتفاقاً و دقيقاً با شعار «شهود خدا» و با آرم «معناگرايي» خود را عرضه مي‏کنند...

مباحث مقدماتی عرفان های نوظهور

1. عرفان را تعریف کنید و انواع آن را بیان کنید. 2. چرا عرفان جذاب است؟

Erffan01.jpg
تعریف عرفان

مقصد نهايي عرفان‏هاي جديد

پرسش اول: مقصد نهايي مدّعيان که عرفان‏هاي جديد به مريدان و مشتريان خود نشان مي‏دهند‌ کجاست؟ قلّه‌اي که سالک بايد فتح کنند از نظر آن‏ها کدام است؟ پرسش دوم: قدرت‏هاي غيرعادي چه توجيهي دارند؟

ErfanNozohur03.jpg
• پاسخ پرسش اول:
مشکل اينجاست که هر کسي و هر گروهي حقيقت را به‌گونه‌اي تفسير مي‌کند و حقيقت را همان چيزي مي‌داند که خودش معرفي مي‌نمايد. در بعضي از مکاتب «تسلّط بر طبيعت» و کشف نيروهاي مرموز طبيعت به عنوان غايت معرفي مي‌شود و عارف کسي است که با اين نيروها مرتبط است و آنها را در جهت اهداف خود به‌کار مي‌گيرد مانند عرفان بوميان آمريکا و بعضي از عرفان‌هاي هندي.

تحليلي بر عرفان‏هاي نوظهور

نظر شما درباره عرفان های نوظهور چیست؟

ErfanNozohur02.jpgحقيقت آن است كه سرشت حقيقت‌جوي آدمي، در پي رسيدن به «معنويتي» است که او را براي هميشه قانع و آرام کند.دنياي امروز اين عطش را به خوبي دريافته اما در عمل نسخه‏هايي که عرضه مي‏شود، از آن جا که جنس نياز را درنيافته‌اند، فقط خاصيت تسکين داشته‌اند و نتيجه اين شده که نيازمندان به سمت «بيراهه» و «سراب» به پيش مي‏تازند...

براي ارسال سوال از فرم زير استفاده كنيد. لطفا فرم را به صورت كامل تكميل نماييد.
متن سوال: نام: همراه: ايميل: