گرايش جوانان به معنويت‏هاي جديد

چرا جوانان به جریان ها و عرفان های نوپدید رو می آورند؟

Erffan02.jpg
به اين اسامي دقت کنيد: گفتگوي با خدا، عرفان داروي دردهاي بي‌درمان، معنويت رسالت نهايي شما، عرفان جديد، جريان هدايت الهي، انسان و معرفت، معنويت، خود مقدس شما و ...
عناوين بالا همه اسامي بخشي از چند صد کتابي است که در چند سال اخير به زبان فارسي ترجمه شده است. از عناوين پيداست که همه اين جريانات خود را به عنوان راه کسب رضايت خدا و طريق کشف حقيقت به مخاطب معرفي مي‏کنند. عرفان‏هاي جديد هيچ کدام خود را دشمن خدا و مخالفِ شهود معرفي نمي‏کنند، بلکه اتفاقاً و دقيقاً با شعار «شهود خدا» و با آرم «معناگرايي» خود را عرضه مي‏کنند...

مباحث مقدماتی عرفان های نوظهور

1. عرفان را تعریف کنید و انواع آن را بیان کنید. 2. چرا عرفان جذاب است؟

Erffan01.jpg
تعریف عرفان

مقصد نهايي عرفان‏هاي جديد

پرسش اول: مقصد نهايي مدّعيان که عرفان‏هاي جديد به مريدان و مشتريان خود نشان مي‏دهند‌ کجاست؟ قلّه‌اي که سالک بايد فتح کنند از نظر آن‏ها کدام است؟ پرسش دوم: قدرت‏هاي غيرعادي چه توجيهي دارند؟

ErfanNozohur03.jpg
• پاسخ پرسش اول:
مشکل اينجاست که هر کسي و هر گروهي حقيقت را به‌گونه‌اي تفسير مي‌کند و حقيقت را همان چيزي مي‌داند که خودش معرفي مي‌نمايد. در بعضي از مکاتب «تسلّط بر طبيعت» و کشف نيروهاي مرموز طبيعت به عنوان غايت معرفي مي‌شود و عارف کسي است که با اين نيروها مرتبط است و آنها را در جهت اهداف خود به‌کار مي‌گيرد مانند عرفان بوميان آمريکا و بعضي از عرفان‌هاي هندي.

تحليلي بر عرفان‏هاي نوظهور

نظر شما درباره عرفان های نوظهور چیست؟

ErfanNozohur02.jpgحقيقت آن است كه سرشت حقيقت‌جوي آدمي، در پي رسيدن به «معنويتي» است که او را براي هميشه قانع و آرام کند.دنياي امروز اين عطش را به خوبي دريافته اما در عمل نسخه‏هايي که عرضه مي‏شود، از آن جا که جنس نياز را درنيافته‌اند، فقط خاصيت تسکين داشته‌اند و نتيجه اين شده که نيازمندان به سمت «بيراهه» و «سراب» به پيش مي‏تازند...

قانون جذب در آیات و روایات

ريشه قانون جذب در قرآن هم يافت مي شوند به شرط اينكه با ديد موافق بودن به قوانين آفرينش بنگريد و به قوانين الهي احترام بگذاريد. يكي از آيات توحيدي و كليدي قانون جذب در قرآن آيه 186 سوره بقره است كه اصل قانون جذب را به اثبات مي رساند.

jazb_0.jpgاین آیه و روایاتی همچون روایت اذا دعوت فظن ان حاجتک بالباب؛ هنگامی که خدا را می‏خوانی چنان بیندیش که دعایت برآورده شده و خواسته‏ات آماده است» در باب درخواست از خداوند وارد شده و از دعاکننده می‌خواهد هنگام درخواست از خدا چنان بیندیشد که دعایش مستجاب است.