موجودات غیر ارگانیک در عرفان حلقه ؟

منظور طاهری از موجودات غیر ارگانیک که در کتاب و سخنانش گفته است، چیست؟

در جواب این سوال باید گفت که در عرفان حلقه نه در منابع مکتوب نه در جلسات و کارگاه های این گروه به این سوال جواب دقیقی داده نشده است. یعنی نه تعریف علمی و منطقی که به وضوحِ این مفهوم کمک کند عرضه شده است و نه از حیث خارجی، به ممیزات و مشخصات این ایده پرداخته شده است. به عبارت دیگر سردمداران عرفان حلقه هم در حوزه مفهوم شناسی و هم در عرصه مصداق یابی، موجودات غیر ارگانیک را مبهم گذاشته اند(مرادمان به طریق علمی و دقیق است و الا در حد نام بردن و تقسیم بندی تلاش کرده اند ولی این تلاش نتوانسته ابهام را از این مفهوم در عالم بیرون بزداید.

تفاوت سحر با قدرت های عارفان ؟

سحر و جادو با عرفان چه تفاوتی دارد؟ مگر غیر از این است که عرفا هم قدرت های مانند سحر دارند؟

برای اینکه فرق عارفان حقيقي با صاحبان اعمال غيرعادي (مثل مرتاضان) مشخص شود، پاسخ را در قالب تمثيلي چنين گفته اند

نقدی بر تعالیم جی پی واسوانی!

جی پی واسوانی کجایی است؟ نوشته هایش را چه طور ارزیابی می کنید؟

مقدمه

جهان سکولار شدة امروز که در بی‏معنایی ناشی از نادیده انگاشتن مبدأ و معاد، تشنة معنا و معنویت است به شکلی گسترده دست به دامن عرفان‏های نوظهوری زده است که امید خلق معنا را برای این زندگی بی‏محتوا نوید می‏دهند.

براي ارسال سوال از فرم زير استفاده كنيد. لطفا فرم را به صورت كامل تكميل نماييد.
متن سوال: نام: همراه: ايميل: