پیامبری و پیامبران مدرن اکنکار[1]

شبه آیین اکنکار که به عنوان اهل حق آمریکایی شناخته می‏شود در پی بنیان نهادن نظام جدیدی از پیامبری است. این فرقه بسیاری از پیامبران الهی، حکیمان و مشاهیر جهان را به نام خود مصادره کرده و درصدد است تا جایگاهی به گستردگی دین برای خود دست و پا کند. ماهانتا[2] نامی است که اکنکار برای پیامبران خود برگزیده است. از ماهانتا با تعابیری چون پیامبر باستانی و استاد نیز یاد می‏شود. سخن در این است که آیا این فرقه می تواند نظام جدیدی از پیامبری را بنیان نهد و آیا تبیین پیامبری باستانی در این فرقه راه به جایی می برد.

اكنكار در سراب دين

اكنكار در سراب دين1

چكيده

عرفان حلقه، جریان عرفانی یا مسلک نو مسیحیت گرایی

مقدمه
فطرت خدای جو و کمال یاب انسان همیشه او را بسوی آن چیز که احساس می کند می تواند به خدای خود نزدیکتر کند رهنمون می سازد و کمک او در مسیر یافتن حق و حقیقت می شود. امّا برای رهنمون شدن در مسیر حق باید داده های حقیقی و صحیحی به یاری فطرت بیایند و اتحاد این دو؛ عامل سعادت انسان می شود، ولی اگر داده ها غلط یا ناصحیح باشد انسان را بسوی پرتگاه انحراف می کشاند و فطرت خدای جوی او را سرکوب می کند. در این بین مدعیان عرفان کیهانی، این جریان را به عنوان یک جریان و داده حقیقی سیر الی الله متأثر از اندیشه های عرفان ایرانی؟! معرفی می کنند. [۱]

وحدت اعتقادی عرفان کیهانی و عرفان یهودی (کابالا) در تقدیس شیطان

وحدت اعتقادی عرفان کیهانی و عرفان یهودی (کابالا) در تقدیس شیطان

شناخت ابلیس در اسلام
تکبر ابلیس زمانی که خداوند به فرشتگان امر فرمود تا به مقام انسان سجده کنند از واضحات مورد اشاره قرآن کریم می باشد که حتی مورد اختلاف و مناقشه در میان هیچ یک از مذاهب اسلامی نیست.
در مورد اصل رانده شدن ابلیس از درگاه الهی در قرآن چنین آمده است:

با اوشو بيشتر آشنا شويم

مقدمه
در كشور هند، فرقه ها و مذاهب بسيار زيادى وجود دارد؛ به گونه اى كه به سختى مى توان اسامى آنها را به خاطر سپرد. يكى از اين مكاتب، هندوييزم است. هندوييزم، سه خداى اصلى يا سه جلوه از خدا را معرفى مى كند كه عبارتند از: 1. برهمن (خالق) . 2. ويشنو (نگهدارنده) . 3. شيوا (ويران كننده) . هر كدام از اين خدايان، همسران، فرزندان و جلوه هايى دارند كه مذاهب هند، هر كدام يكى از آنها را مى پرستند. مذهب تانترا، براساس پرستش شاكتى ، همسر شيوا استوار است و پيروان اين مذهب، انرژى جنسى و شهوت زنانه را نماد شاكتى مى دانند. مذهب تانترا، تلفيقى از دو مذهب بودايى و هندى است. (1)