فال و طالع بینی

جواني هستم 22 ساله براي اجاره مغازه خواستم اقدام كنم اما به من پيشنهاد فال شد خانمي كه فال ميگرفت مشخصات من و صاحب مغازه را داد از روي فال و گفت از اين كار دوري كن كه درفال اينچنين امده است اما من به اينده اين مغازه اميدوارم بنظر شما بايد چه كاري انجام دهم.لطفا در مورد فال تو ضيح بدين.آیا فال گرفتن حرام است؟

tale.jpg
در پاسخ به مطالب زير توجه كنيد :
الف. طالع بيني، كف بيني، رمالي، اگر چه ممكن است از علوم غريبه باشد و برخي از اشخاص اين علم را داشته باشند ولي چند مطلب در اين زمينه قابل اشاره است:

ریاضت شرعی و غیرشرعی

چه تفاوتي ميان رياضت شرعي و غير شرعي هست؟

riazat.jpg
در این باره دانستن مطالب زیر شایان توجه است:
الف)رياضت در لغت عرب به معني تمرين و ممارست است و مرتاض يعني اهل رياضت؛ يعني رضايت كش. رياضيّات را هم رياضيّات گفته اند از ان جهت كه ذهن را تمرين مي دهد. ورزش را هم رياضت مي گويند.

شيطان پرستی و خود كشي

درمورد شيطان پرستاني كه خود كشي ميكنند توضيح بفرماييد.

sheytan.jpg
شيطان پرستها نوعي ربوبيت براي شياطين قائل هستند. ريشه عقايد موهوم اين گروه را بايد در عقايد تئوري كه قائل به دو منشأ خير و شر براي جهان هستند جست وجو نمود. چنان كه در آيين هاي متعدد ديگري نيز اين نگرش وجود دارد. اين فرقه و گروه، فاقد مباني روشن بر مسلك خود هستند و تنها با يك سري انگاره هاي باطل به حيات خود ادامه مي دهند.

رد تناسخ در اسلام

بحث تناسخ كه درعرفانهاي هندي مطرح مي شود جذاب و قابل باور به نظر مي رسد چرا اسلام آن را رد مي كند و با آن مخالف است؟

tanasokh_0.jpg
پاسخ اجمالي:
قول به تناسخ در واقع انكار معاد است. لذا تمام آيات اثباتگر معاد، در حقيقت، ردّ تناسخ نيز محسوب مي شوند.
طبق براهين عقلي كه فلاسفه اسلامي ارائه نموده اند ، تناسخ ( انتقال روح يك نفر به بدن دنيايي ديگري بعد از مرگ بدن اوّل) امري است ذاتاً محال. لذا هر انساني فقط با يك بدن مادّي زاده مي شود و بعد از مرگ نيز محال است روح او به بدن مادّي ديگري منتقل گردد.

تفکرات ايليا رام‌الله

با سلام لطفاً تمامي ايرادات و نقدهايي را كه به تعاليم و آموزه هاي آقاي پيمان فتاحي (ايليا.ميم رام الله) وارد است، تا حد مقدور تبيين بفرماييد و در صورت امكان، نقاط عدم تطابق آن آموزه ها را با آيات مصحف شريف و احاديث موثق بيان نماييد.با سپاس

2005.jpgنقدهاي مختلفي به ايده هاي اصلي اين گروه وارد است:يكي از اشكالات اساسي اين گروه پذيرش تكثرگرايي ديني است. يعني راه رسيدن به خدا را از راهي امكان پذير مي دانند و تكليف معنويت را از ديانت جدا مي كنند و مي گويند كه انسان از غير راه دين مي تواند به خدا و رضايت او دست يابد.

براي ارسال سوال از فرم زير استفاده كنيد. لطفا فرم را به صورت كامل تكميل نماييد.
متن سوال: نام: همراه: ايميل: