چرا گفته اید آزادی جنسی دریوگا تایید شده؟

مطلی را در باب یوگا از شما خواندم که گفته اید آزادی جنسی در یوگا تایید شده.از کتاب گنجینه اسرار یوگا اقای موسوی نسب. من مرجع 12 صفحه 232 را دیدیم این کتاب بصورت سئوال و چواب است شحصی سئوال کرده که به چه دلیل رابطه جنسی توسط هاتایوگا پردایپیکا منع شده در صورتی که برای دستیابی به سیدی تانترا ضروری است. نویسنده در پاسخ گفته که اگر کسی با خوردن شراب به خودشناسی می رسد همه میخواران جهان افرادی خودشناس هستند همچنین گوشت.

پاسخ مولف:
بهتر است یکبار دیگر به متن کتاب گنجینه اسرار یوگا دقت کنید و استفاده بنده از متن را هم ببینید. بنده که نگفتم از نظر مولف کتاب، شراب خواری باعث خودشناسی میشود. همین طور نگفتم که گوشت خواری باعث خوشناسی یا عدم خودشناسی میشود. بلکه بنده دو نکته را گفتم اول این که گفتم مولف کتاب تایید کرده که یوگا برگرفته از یوگاست. عین جمله ایشان این است «بله یوگا بخشی از تانتراست» همین یک جمله کافی است که یوگا نمیتواند خود را از آزادی جنسی که در تانترا تایید شده برکنار دارد. همین مقدار کافی است که وی پذیرفته تانترا مادر یوگاست. سوال پرسشگر هم این بوده که چرا در کتاب هاتا یوگا اعمال جنسی منع شده، ذر حالی که در تانترا که مادر یوگاست آزادی جنسی تایید شده» که مولف کتاب، برداشت پرسشگر را تایید کرده است.
مطلب دوم این که خود ایشان هم متوجه این نقص در یوگا بوده به همین دلیل آخر همان پاراگراف تاکید میکند کتاب یوگا پرادیپیکا را با ذهن منتقدانه بخوانید.
بنابراین تحریفی صورت نگرفته و استفاده بنده از متن درست بوده است.

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.