مکاشفه چيست؟

مكاشفه چيست؟ لطفا توضيح مفصل دهيد.

در پاسخ به مطالب ذيل توجه کنيد :
1- مكاشفه و يا به عبارت ديگر كشف و شهود محصول رياضت هاي نفساني اي است كه سالک در طي يك سير و زدودن آلودگي هاي قلبي به دست مي آورد . وقتي قلب از گمراهي برگشت و توبه کرد و راه خود را در پيش گرفت و به سوي مقصد اصلي خويش روي آورد و در وادي طلب قدم گذاشت و روي از اغيار بر گرداند مشاعر و حواس باطني هم که تحت حاکميت قلب حقيقي هستند روي ز اغيار بر گردانيده و از عالم آنها منصرف مي شوند و حقايق و اموري را مي بيند که پيش از آن از ديدن آنها ناتوان و محجوب بود ، اين پديده را مکاشفه و مشاهده مي گويند .
2- اگر چه رعايت واجبات و محرمات موضوعي اساسي در سلوک الله است ولي براي کشف و شهود نياز به کنار زدن حجاب هاي ظلماني است و صرف رعايت اوامر و نواهي در حوزه واجبات و محرمات کافي نيست بلکه مراقبه در انجام دادن نوافل و برخي مستحبات و ترک مشتهيات و هواهاي نفساني و فکر و ذکر و توبه و استغفار و تخلق به اخلاق حسنه و دوري از گناهان و مواردي از اين قبيل نيز براي کنار زدن حجاب هاي ظلماني و به کار افتادن مشاعر باطني و در نتيجه کشف و شهود لازو وضروري است .
3- بايد توجه داشت که کشف و کرامت و شهود گاه خودش هدف يك سالك مي گردد بدون توجه به اين موضوع كه وي چنين ابزاري را جهت قرب به پروردگار تحصيل مي كرده است. يعني حلاوت زودگذر دنيايي چنين بركاتي كه در اين مسير عايد سالكان مي گردد هدف شود و كه نيل واقعي به هدف اصلي را در خود هضم مي كند. اين از بزرگترين آفاتي است كه در نهايت تأسف، دامن گير سالكان طريقت عرفان عملي مي گردد و در آن صورت رهايي از آن بسيار دشوار و ناممكن مي نمايد يعني وقتي سالكي در طي مسير اين منازل _ كه هر يك از عرفا تعداد و نحوه آن را با اختلاف بيان داشته اند به كشف و شهودي دست مي يابد در همان مقطع متوقف مي ماند و اين توقف بر دو گونه است: گاه خود به اين توقف التفات و توجه دارد يعني شيريني و حلاوت نفساني آن، وي را از ادامه طي مسير وا مي نهد و گاه خود نيز به اين توقف توجه ندارد و گمان مي كند كه در حال سير و طي طريق است ليكن در واقع امر، چنين نيست.
چنين گماني خود موجب دوري وي از هدف غايي و گاه موجب نابودي و خسارت معنوي اش مي گردد زيرا وسوسه هاي شيطاني و نفساني آن چنان قوي و قدرتمندند كه گسستن زنجير چنين دامي، به سادگي ميسر نمي گردد يعني گمان مي برد كه به يقين به مرتبه اي از ارج و قرب معنوي دست يافته كه چنين توانمندي اي در وجودش متبلور گشته است.
از سوي ديگر گاه طالبان سير و سلوك معنوي خطا را از اين مرحله نيز مي گذرانند و پا را فراتر مي نهند يعني خداوند سبحان را _ نستيجر بالله _ وسيله و ابزار نيل به همان توانمندي و كشف و شهود قرار مي دهند به عبارت واضح تر چون عوايد ميسر سير و سلوك معنوي داراي وجاهت اجتماعي و نفساني است در خيال خام خود چنين مي پندارند كه پس راه وصول و دست يابي به آن _ در مرتبه اول _ به سمت خداوند رفتن است و آنگاه، سير به سمت خداوند رفتن و تقرب جستن را، به اميد دست يابي به آن مقام كاذب سراب گونه ، دنبال مي كنند.
بنابراين خداوند را مي خوانند و ليكن نه خداوند را براي خداوند ، بلكه خداوند را براي همان خواسته هاي كذايي نفساني. و چقدر فاصله است ميان كسي كه قصد سير معنوي خويش را قربه الي الله و لوجه الله قرار مي دهد با كسي كه به تبع اغراض و اميال ديگر، چنين رنج و مشقتي را بر خود هموار مي سازد. از اين روست كه پاره اي از طالبان سلوك، چون قصد قربت در طلبشان يافت نمي گردد جز اتلاف عمر و تباه كردن اين بزرگترين سرمايه تحصيل معنويات را در راهي ديگر هزينه مي كنند طبعا و يقينا به آنچه در ذهن داشته اند نخواهند رسيد و بالعكس آنان كه بدون چشم داشت عوايد و بركات اين سير انفسي ، گام در چنين راه صعبي مي نهند هم مجاهدتشان مقبول است و هم سعيشان مشكور. هم عايدات مسير را تحصيل مي كنند و هم اجور غايت را.
اي عزيز، آن كه ذكري را جهت مكاشفه مي طلبد در حقيقت خدا را نطلبيده است بلكه مكاشفه را طلبيده است و مكاشفه در برابر خداوند متعال چه جايي دارد كه آدمي عمر گرانبهايش را معروف آن دارد. خداوند را بطلبيد آن هم براي خداوند، نه اين كه خداوند را بخوانيد براي مكاشفه. چه در طي اين مسير آدمي را به نعمتي متنعم سازند و چه نعمت و بركتي را از آدمي دريغ دارند. زيرا به استناد اصل قديم اخلاقي _ كلامي «هر چه آن خسرو كند شيرين بود» ، البته در صورت عدم تنعم ، حكمتي را بر آن متيقن مي پنداريم كه جز از سر حكمت نشايد كه خداوندگار حكيم چنان كند. _
4- براي آگاهي بيشتر در اين مورد رجوع کنيد :
الف- رساله سير و سلوک منسوب به سيد بحرالعلوم
ب- مقالات ، استاد محمد شجاعي

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.