قانون جذب تعالی بخش یا وهم آلود ؟

سوال : این که در راز و قانون جذب بیشتر به تجسم و تصویر پردازی ذهنی پرداخته می شود، ایا تاثیری بر ادراکات معنوی و قوای روحی انسان دارد؟ این تاثیرات مثبت است یا منفی؟

جواب:
قوه ای که در تجسم خلاق و قانون جذب بیش از همه فعال است؛ قوه وهم است. با تمرکز بر این قوه بسیاری از مطلوب های انسان که با نگاه واقع بیننانه اهمیتی پیدا نمی کند، به صورت یک نیاز مهم و فوری و حیاتی خود را نشان می دهد و حتی خود را در صدر خواسته ها می نشاند و از مهم به اهم خود را بالا می کشد. این قوه قادر است نقصان و کمبود های عادی را چند برابر نشان دهد و فایده عادی یک پدیده را چند برابر به تصویر کشد.
این قوه اول ایجاد دغدغه می کند و بعد ایجاد انگیزه و احساس. که به ایجاد حب و دلبستگی می انجامد. ( حب الشی یعمی و یصم )
این که قران دائما به یاد خدا دستور می دهد و یاد مرگ را یاد آور می شود به همین علت است که با تصویر پردازی ذهنی این دسته از مطلوب ها به صدر مطالبات انسان بیایند و انسان احساساتش را در همین سمت تقویت دهد و انگیزه خویش را در جهت رسیدن به این امور به کار گیرد .
کار ذهن ایجاد احساس است؛ در مرحله بعد انجام رفتار است؛ در مرتبه آخر کمک به شکل گیری خصیصه های باطنی و ملکات روحی است که در آن صورت ریشه کنی بسیار کار دشواری خواهد شد.
بنابر این در قانون جذب نه فقط پرورش قوه عقل مطرح نیست که دریافت های معنوی فرد کاملا فراموش می شود و بیشتر به چرب و شیرین های زندگی دنیا پرداخته می شود و همه چیز در همین خیال پردازی ها خلاصه می شود.

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.