فرق مراقبه در اسلام و غرب

در دين مبين اسلام منظور از مراقبه چيست؟ آيا با مراقبه در غرب متفاوت است؟

در پاسخ به پرسش شما دوست عزيز، مراقبه را به طور خلاصه در دو ديدگاه اسلامي و غربي بررسي مي کنيم:
مر اقبه در اسلام:
مراقبه در اخلاق و عرفان اسلامي ،يکي از مراحل تزکيه نفس ،به شمار مي رود. تزکيه نفس که بر طبق ايه شريفه «قد افلح من زکيها»(9/شمس)به هدف رستگاري و فلاح انجام مي گيرد؛ داراي مراحلي از جمله :مشارطه،مراقبه،محاسبه،معاقبه،مجاهده و معاتبه مي باشد.
پس از اينکه سالک با نفس خود،وظايف و نحوه سلوک و راه رستگاري و رسيدن به حقتعالي را شرط کرد(مشارطه)؛بايد به مراقبه و مواظبت بر اعمال خود کند. اين مراقبه ،مستلزم اين است که بدانيم خداي متعال بر ضمير ما اگاه است و مراقب اعمال بندگان مي باشد. هدف از مراقبه نيز ديدن مراقبت کننده (خداي متعال) در همه حال و رسيدن به او مي باشد.
مراقبه انواع مختلفي دارد از جمله :
1.مراقبه صديقان: که دل ايشان، مبهوت جلال صفات خداي متعال گشته و جوارح، تحت تاثير او مي باشد.
2.مراقبه پرهيزکاران:که يقين بر نظارت خداي متعال بر اعمال خود دارند، اما جلال حق ،آن ها را مبهوت نگردانيده است و اين گروه دائما بايد در اعمال خود مراقبت نمايند. (احياء علوم الدين، محمد غزالي، 4/696-709)
مراقبه در اين معنا هم قبل از اعمال و هم بعد از اعمال صورت مي گيرد.در واقع مراقبه در اخلاق و عرفان اسلامي براي پاکسازي جوارح و جوانح از الودگي است تا انسان شايستگي حضور در محضر خداي متعال را پيدا نمايد و در يک جمله مراقبه يعني پاکسازي خود براي رسيدن به خدا.
مراقبه در غرب:
مراقبه در فرهنگ غرب که از آن به «مديتيشن» تعبير ميشود، عبارتست از نوعي تمرين و ممارست در تمرکز حواس براي رسيدن به ارامش روحي .در واقع تنها هدفي که از اين نوع مراقبه دنبال ميشود تمرکز فکر و کنار گذاشتن افکار پريشان و کنترل ذهن مي باشد که ما در اسلام با تفاوت هايي از ان به حضور قلب تعبير مي کنيم. و در غرب تاثيراتي را نيز از اين تمرکز ذکر کرده اند از جمله:خواب ارام، موفقيت در کار، غلبه بر بيماري، احساس خويشاوندي با ديگران و...؛اگر خوب دقت نماييم مي بينيم که مراقبه در غرب تنها براي رسيدن به خود و به دست آوردن يک آرامش رواني مي باشد و در اين ميان صحبتي از سير و سلوک و رسيدن به فلاح و رستگاري در ميان نيست.
نتيجه:
مراقبه در اسلام و غرب ،هم به لحاظ شيوه ،هم به لحاظ موضوع و هم به لحاظ هدف ،متفاوت بوده ،و هيچ وجه تشابهي ندارند. البته مراقبه در ايين هايي نظير هند و بودايي و ذن نيز با مراقبه در غرب متفاوت مي باشد ؛اما انها نيز با مراقبه در اسلام تفاوت هاي زيادي دارد.

دیدگاه ها

تشکر جالب بود

تشکر جالب بود

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.