شگردهای یارگیری در اکنکار

شگردهای یارگیری در اکنکار را توضیح دهید

یکم: الفاظ و اصطلاحات جدید
اکنکار با این که تمامی آموزه‏هایش را از ادیان و آيين‌های دیگر به عاریت گرفته است اما برای بیشتر مناسک و اعمال و عقايد خود، واژه‌هاي جدیدی را بنیان نهاده است. پال با اذعان به این امر مدعی است که آنچه او آورده با آنچه در گذشته بوده متفاوت است. البته وی در اصطلاح‌سازي‌هاي خود هرگز راه موفقیت را طی نکرده است. چون هنگامی که وی وارد اصل مباحث مي‌شود علاوه بر تناقض‌گویی‌هاي فراوانی که دارد به وضوح گرته‌برداری‌هاي وی از آيين‌هاي دیگر نمایان مي‌شود؛ مثلا وی برای جای‌گزینی کلمه «اُوراد» واژه «ذیکار»(Zikar) را پیشنهاد مي‌‌دهد که به زعم وی واژه جدیدی است. البته این واژه برای غیر فارسی زبانان جدید خواهد بود، همان‌گونه که استفاده از واژه‌هاي غیر فارسی برای فارسی زبانان جديد مي‌نمایاند.
اما تمام تلاش پال توئيچل در این هماوردِ واژه پردازی بدان جهت است که مي‌خواهد از اتهام اثبات شده‌اي که در جوانی‌اش نیز بدان متهم شد بگریزد. این واژه پردازی‌ها به جهت این است که به عالمیان بقبولاند که این فرقه آیین جدیدی است و هیچ نوع گرته برداری و یا کپی براری از دیگر آيين‌ها نداشته است.
با نگاهی به تمامی آموزه‌هاي اکنکار به این نتیجه مي‌رسیم که پال توئيچل علی رغم اين گونه تلاش‌ها باز هم نتوانسته پیرایه رونوشت بردار بودن را از خود بزداید، چون در مفاهیم و محتوای مطالبش سخن تازه و جدیدی برای گفتن نداشته است.
دوم: خرافه‌هاي مقبول
اکنکار پایة خود را بر بنیان‌هایی بنا نهاده است که مي‏توان آنها را خرافه‌هاي مقبول نام نهاد. مباحثی چون تناسخ، کارما، آدم‌هاي فضایی، نیروهای کَل نیرانجان و ... از این دست عقايد هستند. در واقع اکنکار توانست با سوار شدن بر توسن خرافات مردم، جایگاهی برای خود در بین این گونه افراد باز کند.3
سوم: مقدسات ادیان دیگر
اکنکار با سرقت ادبی در بسیاری از عقايد و افکار خود توانست بدون مقاومت متدینین برخی از ادیان در ذهن و عقیده آنها رسوخ کند. اعلام عدم مخالفت با ادیان دیگر، نشئت گرفتن همه ادیان از اک، حقانیت نسبی تمامی ادیان و... شعارهایی بودند که تعصب دینی متدینین را نشانه مي‌گرفتند. تعصب عقلانی دینی که به عنوان سدی در برابر هجمه‌هاي شعاری و عاطفی دیگران عمل مي‌کند با این ترفند اکنکار تضعیف مي‌شد.
با بررسی تمامی متون اکنکار، شعاری بودن این ادعا نیز روشن مي‌شود. اکنکار با نفی شریعت و زیر سوال بردن اصول مسلم و قابل اثبات ادیان دیگر بر گُرده تجربه سوار شده و آنها را بدون هیچ دلیلی نفی مي‌کند. در واقع اینان مباحثی را حجت مي‌دانند که انسان در عوالم خیالی و تصوری خود آنها را تجربه کند نه اين‌كه با عقل و تحلیل که محصول ذهن بوده و از نیروهای کل نیرانجان و شیطان است اثبات شده باشند. جالب است بدانید که این تجربه‌ها بدون استثنا غیر قابل اثبات هستند و در مقابل کسانی که مي‌خواهند اکنکار به اثبات آنها بپردازد این گونه پاسخ مي‌دهد که این امور با ادله اثبات نمي‌شوند، هر کس به دنبال اثبات این امور است باید به اکنکار ایمان آورده و با گذراندن سالیانی از مطالعات و ذهن شویی‌ها خود در عالم تجربه[بخوانید خیال و تصور] به اثبات آن بپردازد.
چهارم: شخصيت‌هاي مقبول
اکنکار با رصد کردن تاریخ تمامی ملل و نحل، افراد مقدس و مورد قبول آنها را جمع آوری کرده است. در كتاب‌های این فرقه اسامی بزرگان و اندیشمندان ملل و نحل مختلفی ذکر شده است که اکنکار آنها را به عنوان اساتید خود قلمداد کرده است.
اکنکار در مسیحیت، شخصیتی نسبتاً مثبت از حضرت عیسی(ع) ارائه مي‌دهد. همچنین قدیس پولوسرا در جایگاه خاصی قرار مي‌دهد. شخصیتی نیز که از نبی مکرم اسلام (ص) ارائه مي‌شود شخصیت نسبتا مثبتی است. از دیگر شخصيت‌هاي اسلامی که اکنکار از آنها سود جسته مي‏توان به مولوی، شمس تبریزی، فردوسی و حافظ اشاره نمود.
گفتني است دربارة پیامبران ادیان و مذاهب، اکنکار سعی دارد که با محترم شمردن آنها تعصبات دینی پیروانشان را تحریک نکند، اما هنگامی که از پیامبران به صورت کلی و بدون ذکر نام سخن به میان مي‌آورد آنها را پیروان هوای نفس و یا شیاطین مي‌انگارد.
همچنین اکنکار تمامی‏دانشمندانی را که به نحوی به بشریت خدمت کرده‌اند از اساتید خود مي‌شمارد تا بدین گونه جایگاه ویژه دیگری برای خود ترسیم نماید. ارسطو، سقراط، نیوتن، فیثاغورث،اینشتین و... از جمله افرادی هستند که با اکتشافات خود دنیا را مرهون خود ساخته‌اند. اکنکار با آوردن اسامی‏آیشان در کنار اساتید اکنکار توانسته است دیدگاه مخاطبین خود را درباره خود تلطیف كند و همچنین خلأ مشروعیت و مقبولیتی که استاتید گمنام و ادعایی اکنکار دارند را پر نماید.
پنجم: ادعاهای جذاب و خیال انگیز
همان‌گونه که با نگاهی گذرا به كتاب‌های اکنکار روشن مي‌شود اکثر آموزه‌هاي اکنکار مباحثی هستند که نه مي‏توان آنها را اثبات نمود و نه مي‏توان به راحتی آنها را رد کرد. مباحثی که اکنکار ارائه مي‌دهد مباحث به ظاهر معنوی و ماورايي هستند که بسیاری از جذابیت‌ها را در خود دارند.
ادعای اين‌كه شما در جسم‌هاي مختلف زیسته‌اید و در آینده نیز به احتمال زیاد در بدن‌ها و کالبدهای دیگری به زیستن خود ادامه خواهید داد، ادعاهایی هستند که برای بیشتر افراد بشر شیرین و جذاب‌اند. نیز اين‌كه ما مي‏توانیم با رؤیا و استفاده از قدرت تخیل، روح شما را از بدن جدا کرده و به نقاط مختلف ببریم بسیاری را اغفال مي‌كند. اين‌ها انواعی از تله پاتی هستند که فقط در عالم خیال رخ مي‌دهد. همان‌گونه که در آموزش‌های اکنکار نیز اشاره شده است تمامی روش‌هاي این آیین در عالم خیال رخ مي‌دهند.

نوشته شده توسط عبدالحسین مشکانی

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.