سفر روح و انتقادات وارده بر آن

لطفا نسبت به نظریه سفر روح در اکنکار و انتقادات وارده بر آن، توضیح دهید.

ekenkar1.jpgدر مكتب اکنکار، مهم ترين و شايد تنها ترين روش براى حل مشكلات زندگى ، فراگيرى و تمرين عملى اى بنام « سفر روح » می باشد که انتقادات فراوانی بر آن وارد میباشد.

در اين عرفان مى خوانيم : تمامى نوع بشر به دو گروه تقسيم مى شوند . مانوموخ ها و گوروموخ ها . معناى اين دو كلمه يكى مانوموخ يعنى كسى است كه از اوامر ذهنش پيروى مى كند و ديگرى گوروموخ به معناى شخصى است كه از ماهانتا ، استاد حق در قيد حيات ( مكتب اكنكار ) تبعيت مى كند . مانوموخ ها تابع ذهن هستند و هوس هاى او را اطاعت و به ميلش حركت مى كنند . چنين شخصى برده ذهن و نفسانيت آن است و ليكن شخصى كه همواره روى به استاد حق دارد انسانى آزاده است . . . استاد حق راه را به او نشان مى دهد و هيچكس تا به حال نتوانسته كه آن را بدون كمك وى و به تنهايى بيابد . سفر روح و به كار گرفتن روشى كه اك نام دارد ( سفر روح ) گريز ناپذير است . ( پال توئيچل - سرزمين هاى دور ، 1379 : 374 .(
ارزش سفر روح در اكنكار بسيار پيچيده تر و با اهميّت تر تبليغ مى شود . زيرا اساس تعليمات اكنكار نهفته در سفر روح است . در برخى از كتب اكنكار ، صرفاً لفظ اكنكار به معناى سفر روح يا عبارات و كلماتى با همين مضمون تعريف شده است . پال پوئيچل مى گويد : مقصود اصلى از سفر روح يافتن اقليم بهشتى خداست . سفر روح كليد اصلى براى گشودن اسرار جهان معنوى است . اين ، وسيله اى است براى رسيدن به اقليم روح كه به عنوان سرزمين بهشت شناخته شده است . جايى كه خدا سرچشمه خود را در مركز تمامى هستى ها تأسيس كرده است . جداى از اين حقيقت ، ما مقصودى ديگر براى اكنكار در جهانى كه در آن زندگى مى كنيم مى يابيم و آن حل مسائل زندگى مان از طريق سفر روح است . ( پال توئيچل - اكنكار كليد جهان ، 1379 : 235 ( همچنین در این مکتب، يكى از علل آشفتگى امرزوى و رنجش انسان در طى ساليان را ، ناديده گرفتن مطالعه روش هاى جدايى روح از بدن توسط رهبران سياسى و روحانى میداند . اهميّت چنين مطالعه اى واضح است ، زيرا تنها راه رسيدن و دستيابى به علم لايتناهى ، رها ساختن روح است از زندان تن قبل از مرگ . روش ارادى خارج ساختن روح از كالبد ، مستلزم استفاده از عالى ترين متون است و مهم ترين مشغله پويندگان حقيقت را تشكيل مى دهد . ( همان ، 23 ( هرگز كسى كه در وضعيت آگاهى انسانى به سر مى برد ، در خصوص بر طرف كردن مشكلات موفقيتى حاصل نكرده است . حتى ناجيان و پيشوايان مشهور تاريخ هم كه در ميان آدميان به سر مى برده اند بر اين اعتراف بوده اند كه استفاده از قدرت هاى روانى طريق نهايى نيست . آنها مى دانند كه در وضعيت آگاهى انسان مى شود روند مشكلات را تحت كنترل گرفت و ليكن حل اين مشكلات از ديدگاه جهان مادى و در اين دنيا ممكن نيست . امّا اگر در وضعيت آگاهى معنوى ( سفر روح ( به سر بريم موفقيت حقيقى نصيبمان خواهد شد . ( براد استايگر ، 1380 : 250 (
مزاياى سفر روح در مكتب اكنكار بسيار پر جلوه تبليغ شده است زيرا منافع سفر روح در عين ظرافت ، متضمن دستيابى به افق هاى دور دست است . ( اكنكار معتقد است كه ) هنگامى با تجربه شخصى در مى يابيم كه فراسوى كالبد مادى داراى حيات هستيم از وحشت مرگ رها مى شويم و نگرانى كمترى را به خود راه مى دهيم.
پال توئيچل مى گويد : وقتى در طى تجربيات درك كنيم كه خود جزئى از خدايى هستيم كه به ما عشق مى ورزد ، عشق بيشترى را در زندگى خود جارى و نگرانى يا بيگانگى را كمتر احساس مى كنيم . وقتى به تجربه در مى يابيم كه هدفى معنوى در پس زندگى وجود دارد احساس توانايى مى كنيم . ( كرامرتاد و منسون داگلاس ، 1380 : 21 ) هنگامى كه شخصى قادر به انجام سفر روح در هر حدى باشد ، مى تواند از بالا به مشكلات دنيايى اش نگاه كند و به همان صورتى كه يك معماى تصويرى بچه ها را حل مى كند كنترل آن مشكلات را به دست گيرد . اين بدان معنى است كه به جاى آنكه مسائل را از سطح افقى ببينيم بايد از بالا به آنها نگاه كنيم . اين نگاه ماورايى فرصت آن را فراهم مى آورد كه بالاتر از آنچه متبحرين علوم ماوراالطبيعه كمربند نگرانى ها مى خوانند قرار بگيريم . و با مستقر شدن در چنين موقعيتى ، قادر به يافتن هر آنچه احتياج به تنظيم دارد خواهيم بود . از چنين موقعيتى همچنين مى توان دريافت كه كدام قسمت از بدن انسان احتياج به درمان دارد و يا اينكه چگونه مى توان موقعيت مالى را تنظيم كرد و نيز از پس ساير مسائل پر اهميّت در اين دنيا بر آمد . ( پال توئيچل ، 1379 : 236 (
در مورد اين نظريه ايرادهاى متفاوتى عنوان مى شود كه در زير به برخى از آنها اشاره مى شود.
 در مكتب اكنكار سفر روح براى رسيدن به اقاليم معنوى و در نتيجه رهايى از دردها و رنج ها ، عامل اساسى پيروزى بر اضطراب ، ترس و نارامى است . از اين رو ، در تحقق اين ايده ، تمرينات فراوان معنوى ارائه مى شود ، كه اغلب در جهت رها ساختن روح از جسم است . حال آنكه در ادوار گوناگون استادان و كتاب هاى گوناگونى وجود داشته است كه همگى راه هاى خارج ساختن روح از بدن را تعليم مى دادند و هيچ گاه محاسن و منافع سفر روح را بزرگتر و يا پرارزش تر از تعاليم گوناگون اديان بزرگ معرفى نكرده اند . ضمن اينكه برخى از استادان عرفانى به داشتن سفر روح ، مكاشفات عرفانى و تجربيات دينى مشهور بودند و چنين ادعايى را نكرده اند
 چنانچه اكنكار معتقد است اگر تنها راه دستيابى به هدف معنوى كه در پس زندگى وجود دارد ، انجام سفر روح باشد . لاجرم نقش صدها ، بلكه هزاران پيامبر الهى و مبلغ معنوى را ناديده گرفته است ، كسانى كه همواره در مورد هدف هاى معنوى سخن گفته اند و برخى از شاگردان ايشان بارها به انجام سفرهاى روحى و مكاشفات گوناگون اذعان كرده اند . ( سفر روح در خدمت آموزه هاى دينى است نه بلعكس .
 در عرفان اكنكار ، آرامش حاصل از سفر روح به اين معناست كه سالك اقاليم بهشتى يا اقاليم خدا را مى يابد . بنابراين وارد بهشت و از اوصاف آن مطلع مى شود . ضمن اينكه در آنجا جواب تمام مشكلات دنيوى خود را مى يابد ، حتى قادر مى شود اوضاع اقتصادى خويش را سر و سامان دهد . اين ادعاى بزرگى است كه اگر اثبات مى شد وضعيت زندگى و كميت سالكان اكنكار چنين نبود . اين نظريه صرفا ادعايى تبليغاتى است .
 اينكه عارف چگونه بر مشكلات دنيوى پيروز مى شود و به آرامش دست مى يابد ، همان بود كه در بحث « آرامش به تعبير عارف » بيان شد . در عرفان اسلامى عارف حالات گوناگونى را تجربه مى كند . سفر روح و مكاشفات عرفانى و . . . همه جزئى از حالات سالك در عرفان اسلامى است . از اين رو سزاوار نيست اكنكار تمام اديان بزرگ ( از جمله اسلام ) را فاقد هر گونه راه و روش در جهت كسب آرامش و رستگارى بداند . .
 به نظر مى رسد در دنياى مدرن كه انسان ها دچار بزرگترين رنج هاى روحى و آزارهاى روانى شده اند ، ترويج « سفر روح » نه تنها موجب آرامش روح نشود بلكه به علت ايجاد نوعى توهمات يا برداشت هاى نامناسب از تجربيات سفر روحى ، دچار آزارهاى روحى نيز شوند.

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.