خدای هولناک اکنکار

اکیستها مدعی اند خدای واحدی می پرسند اما من در جایی درباره هولناک بودن خدای آنها مطالعه داشتم در این باره توضیح می فرمایید؟

خداپرستی اکیستها هرگز توحیدی نیست هر چند گاهی نیز ادعای توحیدی بودن دارند اما با بیان انواع دیگری از خدایان و خداپرستی ها حرف خودشان را نقض می کنند.
درباره خدای هولناک اکنکار نیز باید گفت اکنکار هرگز ابا ندارد تا صفات مادی را به خداوند نسبت دهد لذا در فصلی از کتاب دندان ببر به هولناکی یکی از خدایانش اشاره می کند.
«خدای خوفناک زندگی» نام فصلی از کتاب دندان ببر اکنکار است. این فصل برای توصیف مهیب¬ترین و خوفناک¬ترین موجود ترتیب داده شده است که از قضا از خداوندی نیز چیز کم ندارد:
هیچ چیز بی من نیست و چیزی بی من نمي‌تواند بود داشته باشد؛ من حتی از حکمت برترم و برتر از همه نشانه‌های دیگر خدا؛ حتی عشق نیز برتر از من نیست. (توئیچل، دندن ببر: 158)
صفاتی چون بدی که در برابر نیکی قد علم مي‌كند؛ زشتی که در مقابل زیبایی قرار دارد و... از صفات خدایان اکنکار هستند. (نک: توئیچل، دندان ببر، 48)

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.