تاریخ چه بودا؟

در مورد تاریخچه دین بودا و شخص بودا توضیح دهید.

گورو شاکياموني مشهور به بودا حدود 25 قرن پيش در شمال شرقي هند ( در نپال ) متولد شد. پدر او فرمانرواي دودمان «ساکيا» بود. به اعتقاد بودائي¬ها شاکياموني در زير درخت بودي توانست به حالت اشراق و روشن شدگي کامل برسد.1
بودا بعد از دو ماه در يک سخنراني ايده جديد خود را از هستي در قالب چهار اصل بيان نمود. 1ـ زندگي دنياي يکپارچه رنج است. 2ـ اين رنج انگيزه¬اي دارد. 3ـ رنج را مي¬توان از ميان برداشت. 4ـ براي پايان دادن به رنج راهي وجود دارد.2
هرچند بوداي بزرگ در سن 80 سالگي ديده از دنيا فرو بست اما شاکياموني بودا (بوداي تاريخي) طبق متون بودا نه نخستين بودا بود و نه آخرين آنها، به طوری که در هينه يا نه به 6 بوداي کهن پيش از بوداي تاريخي اشاره شده است 3.
آيين بودا علي رغم اين که دين نام گرفته است آیینی است الحادي يعني مفهومي به نام خدا ( به عنوان خالق هستي) در قاموس اين آيين وجود ندارد. خود دالايي لاما در آثارش اين معنا را صريحاً پذيرفته و آن را توضيح داده است.
آيین بودا پس از او شاخه¬هايي پيدا کرد. دو شاخه اصلي آن ماهايانه و هينايانه است. شکلي که بودا در تبت به خود گرفته است همان است که به لامائيسم مشهور است. امروزه سه فرقه مهم در تبت وجود دارد که بزرگترين آنها مکتب گه ـ لوگ ـ په است که فرقه دالايي لاماهاست.4
این مذهب در طول تاریخ فراز و نشیب هایی داشته است و پاره ای از امور به تشخیص بزرگان این آیین مباح شده یا ممنوع اعلام گردیده است.«مذهب بودايي تاننترا يعني پرستش روح علوي مونث که زن شيواي هندوان و بوداي مهايانه مي¬باشد راهبان تبتي را مجاز ساخته که ازدواج کنند و رو ش تجرد را که از سنن ديرين بودايي است ترک نمايند.»5 پيروان تانترا معتقدند نيروي مخفي کنداليني ـ که در قسمتي پايين¬تر از ستون فقرات قراردارد ـ بوسيله تکرار بعضي از اوراد مخصوص و حرکاتي گوناگون و رسم ها و نقوش و طلسمات عجيب همراه با جنبش دست و پا آزاد مي¬شود. به هر نحو ايمان به سحر و افسون و حرکات جادويي از اعتقاداتي است که بوداييان تبت از هندوان اخذ کرده و با دين خود آميخته و مخلوط ساخته¬اند.6
دالايي لاماي چهاردهم اصطلاح « لامائیسم » را بر نمي¬تابد و مي¬گويد:
«اين انديشه درستي نيست که آيين بودايي تبت را لامائيزم به شمار آوريم. چون آيين بودايي تبت گردآمده¬اي از آموزه¬هاي اصيل بوداست. بدين گونه آيين بودايي تبت چهره کامل درمه بوداست». 7
منابع:
1ـ زندگي در راهي بهتر، دالايي لاما ص 12
2 ـ حکمت بودا ترجمه محمد جواد ادبي ص 12
3ـ حکمت بودا، ادبي ص 141
4ـ هينه يا نه، ع، پاشايي ص 166
5ـ تاريخ جامع اديان، جان بايرناس ص 247 / هينه يا نه، ع، پاشايي ص 32
6ـ تاريخ جامع اديان، ناس ص 244
7ـ زندگي در راهي بهتر ص 140 و رجوع شود به تاريخ جامع اديان ص 247

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.