برنامه ی سلوك در آثار امام خمينی قدّس سرّه / 2

برنامه ی سلوك در آثار امام خمينی قدّس سرّه / 2

فرازهايى از چهار نامه ی عرفانى : نامه ی 2

بسم الله الرّحمن الرّحيم
از اين مخلوقات ميان تهى ، پوچ و هيچ ، باكى نداشته باش و چشم اميدى هرگز به آن ها مبند، كه چشم داشتن به غير او شرك است و باك از غير او جلّ و علا، كفر.
پسرم ! تا نعمت جوانى را از دست ندادى فكر اصلاح خود باش كه در پيرى همه چيز را از دست مى دهى ، يكى از مكايد شيطان كه شايد بزرگ ترين آن باشد، كه پدرت بدان گرفتار بوده و هست - مگر رحمت حق تعالى دستگير او باشد - استدراج است .

در عهد نوجوانى شيطان باطن، كه بزرگ ترين دشمنان اوست ، او را از فكر اصلاح خود باز مى دارد، و اميد مى دهد كه وقت زياد است ، اكنون فصل برخوردارى از جوانى است، و هر آن و هر ساعت و هر روز كه بر انسان مى گذرد، درجه درجه او را با وعده هاى پوچ از اين فكر باز مى دارد تا ايّام جوانى را از او بگيرد، و آن گاه كه جوانى رو به اتمام است ، او را به اميد اصلاح در پيرى سرخوش مى كند و در ايّام پيرى نيز اين وسوسه ی شيطانى از او دست نكشد، و وعده ی توبه در آخر عمر مى دهد، و در آخر عمر و شهود موت، حق تعالى را در نظر او مبغوض ترين موجود جلوه مى دهد كه محبوب او كه دنياست (را) از دستش گرفته است، اين حال اشخاصى است كه نور فطرت در آن ها به كلّى خاموش نشده است ، و اشخاصى هستند كه غرقاب دنيا آن ها را از فكر اصلاح دور نگهداشته، و غرور دنيا سر تا پاى آنان را فراگرفته است من خود چنين اشخاصى را در اهل علم اصطلاحى ديده ام و اكنون بعض آن ها در قيد حياتند و اديان را هيچ و پوچ مى دانند.

پسرم ! توجّه كن كه هيچ يك از ما نمى تواند مطمئن باشد كه به اين دام شيطانى نيفتد. عزيزم ! ادعيه ی ائمّه ی معصومين را بخوان و ببين كه حسنات خود را سيّئات مى دانند، و خود را مستحقّ عذاب الهى مى دانند، و به جز رحمت حق به چيزى نمى انديشند، و اهل دنيا و آخوندهاى شكم پرور اين ادعيه را تأويل مى كنند، چون حق جلّ و علا را نشناخته اند .

محرم راز، سفارش نامه ی حضرت امام قدّس سرّه به جناب احمد آقا رحمه الله ، در تاريخ 27 ربيع الثّانى 1408

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.