عرفان های شرقی

دیدگاه اشو درباره خدا

لطفا پیرامون دیدگاه اشو درباره خدا، توضیح بفرمائید.

osho_0.jpgبیانات اشو در بارة خدا بسیار مختلف و متفاوت است. گاهی خدا را همان «کل» یا «هستی مطلق» می‌داند. در عبارات فراوانی تأکید دارد که خدا شخص نیست. در جایی بر تجربی بودن خدا تصریح می‌کند و در جایی دیدگاه‌هایش خدایی ناقص، پر از عیب و ابهام و رمزآلود را به مخاطب معرفی می‌کند؛ که به برخی از آنها اشاره می‌شود: خدا همان هستی مطلق است!

تفاوت مدیتیشن با تفکر

تفاوت مدیتیشن با تفکر و تامل که در قران آمده است در چیست؟ ایا درست است که در مدیتیشن و مراقبه قوای ذهنی به صورت دقیق سامان می یابند و بهره وری قوای ذهنی بالا می رود؟

meditation.jpgابتدا باید دانست که در مدیتیشن نه فقط نیروهای ذهن به صورت صحیح سامان نمی یابند و به روش مناسب به کارگیری نمی شوند، بلکه تلاش مراقبه گر، صرف تخلیه نیروهای ذهن و از کار انداختن نیروی ذهن می گردد؛ نه به کار انداختن نیروی ذهن. نتیجه این که در مراقبه، هدر دادن انرژی ذهن مطرح است نه هدایت و سامان دادن.

قدرت مرتاضان

در پاسخ باید گفت این طور نیست که تمامی قدرت های مرتاضان شیطانی باشد بلکه بسته روش ریاضت و نوع قدرت بدست آمده دارد. در این محور چند مفهوم وجود دارد که به هم نزدیکند ولی با هم تفاوت دارند. مکاشفه، کرامت، قدرت های غیر عادی، معجزه.

ریشه مکاتب هندی

مکاتب هندی چه تفاوتی با هم دارند؟ در چه موضوعاتی با هم هم عقیده‏اند؟

جواب این سوال مفصل است. اجمالا باید دانست در هند مکاتب و ادیان مختلفی وجود دارند که هرکدام نظام معرفتی خاص و آداب و مناسک متفاوتی دارند. علت شکل‏گیری مکتب‏ها و فلسفه‏های متنوع در هند، پذیرش یا ردّ یکی از متون کهن هند یعنی وداهاست.1 مکاتبی مانند یوگا و سانکیهه مرجعیت وداها را پذیرفتند و مکاتبی هم‏چون جین و بودا به خاطر روی‏گردانی از پذیرش مرجعیت وداها از دیگر فلسفه‏های هندویی جدا ‏شدند. وداها که متشکل از سرودها، دعاها، داستان‏ها و تشریفات مذهبی و مناسک است، خود ترکیب‏یافته از چهار منبع اصلی است و به اعتقاد هندوها متون نسخ‏ناشدنی، فرازمان و ازلی‏اند که به روحانیان هندو(ریشی‏ها) وحی ‏شده‏اند.