شبهات

منبع قدرت رهبران عرفان های نوظهور

در صورت امکان چند نمونه از قدرتهایی که پیروان فرقه های انحرافی به آن دست پیدا کرده اند را نام ببرید. منبع این قدرت ها کجاست؟

saybaba.jpgهمانطور که شما اشاره کردید، تعدادی از رهبران عرفان های نوظهور و مرتاضان به قدرت هایی همچون رد شدن از بین آتش، بلند شدن از روی زمین با تمرکز بالا و غیره دست پیدا کرده اند، اما سوالی که پیرامون این قدرت ها مطرح است این است که آیا اینها دلیلی بر حقانیت، شخص صاحب این قدرت است و منبع این قدرت ها چیست؟

خدا در عرفان های نوظهور

آیا در عرفان های نوظهور به خدا اعتقادی ندارند؟

solok.jpgعرفان هاي نوظهور اشاره به رونق جريان هاي فكري است كه در چند ده ه گذشته با شكلي متفاوت در دنياي معنوي به راه افتاده است.در بدو فراگيري اين عرفان ها امر بر برخي مشتبه شد كه عرفانهاي نو ظهور، گرايشات معنوي منكر وجود خدا است.حال آن كه در قريب به اكثر عرفان هاي نو ظهور اشاراتي به وجود خداوند رفته است.لكن مسئله بر سر ميزان اعتبار خدا در مصاديق متفاوت اينگونه از عرفانها است.

چاپ سه اثر جدید در حوزه معنویت

به گزارش راوبط عمومی موسسه بهداشت معنوی، دو کتاب به نام های بررسی و نقد مبانی نظری کابالیسم، نگاهی متفاوت به افکار نیل دونالدوالش در زمینه عرفانهای نوظهور و معنویت رهایی بخش در زمینه معنویت نوین، توسط موسسه بهداشت معنوی منتشر شد.

تفاوت تناسخ و مسئله بازگشت ائمه به دنیا

براساس روایات مختلف، مذهب تشیع عتقاد دارد بعد از شهادت امام زمان(عج)، همه امامان یا بعضی از آنان دوباره با بدن مادی خودشان به دنیا بازمی‌گردند. آیا این مسئله تائیدی بر بحث تناسخ نمیباشد؟

rajat.jpgبراساس روایات مختلف، مذهب تشیع به رجعت اعتقاد دارد. بعد از شهادت امام زمان(عج)، همه امامان یا بعضی از آنان دوباره با بدن مادی خودشان به دنیا بازمی‌گردند.برخی مانند احمد امین به اشتباه، رجعت را با تناسخ یکی انگاشته، از این‌رو شیعه را قائل به تناسخ می‌داند.

شریعت ستیزی و تولید شریعت

آیا عرفان‌های نوظهور به صورت مطلق با مناسک عبادی و شریعت، مخالفت دارند یا اینکه در مکاتب خود به انجام آموزه‌های عملی تاکید دارند؟

kazeb.jpgدر عرفان­هاي جديد هر چند دين و مذهب و «شريعت» جايگاهي ندارد؛ اما از رفتارهاي دوگانه و شگفت‌آور اين عرفان­ها اين است که از يک طرف احکام عبادي و عبادات رايج در اديان را محکوم مي­کنند از طرف ديگر خود عبادت­هاي جديد و ويژه با آداب خاص به پيروان خود آموزش مي­دهند!!